Masukkan no telefon anda seperti format ini 0197527157 (tanpa +6, selang, dan dash (-)) Masukkan hanya no telefon anda.
Masukkan nama manager anda, atau anda dapat tahu dari siapa? kalau tiada, dapat tahu darimana contohnya Facebook, Instagram, Twitter dll.

Compare