Syarat dan Terma

Pastikan maklumat lengkap. ATP/ATR perlu lengkap diisi (beserta sign pembeli/penyewa dan pemilik). Booking Slip perlu disertakan. Tarikh ATP/ATR dan Booking slip mesti semasa Sales Challenge ini diadakan.


Kategori Manager
5 ATPatau 10 ATR diperlukan untuk melayakkan menjadi salah seorang 5 pemenang. 5 dari Managers (ECM, CM, TM dan ATM)

Kategori REN
3 ATP atau 6 ATR diperlukan untuk melayakkan menjadi salah seorang 10 pemenang. 10 dari REN  (Senior, REN, Junior)

Duit Raya 2023

Compare