Syarat dan Terma

Pastikan maklumat lengkap. ATP perlu lengkap diisi (beserta sign pembeli/penyewa dan pemilik). Booking Slip perlu disertakan. Tarikh ATP/ATR dan Booking slip mesti semasa Sales Challenge ini diadakan.


3 ATP diperlukan untuk melayakkan menjadi salah seorang 10 pemenang. 10 dari Managers (ECM, CM, TM dan ATM) dan 10 dari REN (Senior, REN, Junior)

Hanya 20 Manager dan REN yang submit 3 case terawal akan dikira sebagai pemenang!

Pemenang akan dimaklumkan dan diberi duit raya semasa GC Raya nanti.

Duit Raya 2023

Compare